جلسات آموزش قرآن دانلود عکس جلسات قرآنی نذر قرآنی
 
به گزارش رابط عمومی موسسه قرآنی سدید، کرسی تلاوت در دانشگاه علم و صنعت برقرار شد.در این محفل با شکوه که  با استقبال اساتید، دانشجویان و کادر محترم دانشگاه مواجه شده بود در ابتدا استاد سعید حاجیان به تلاوت پرداخت و سپس سایر حفاظ و قراء دانشگاه به تلاوت قرآن پرداختند. فیلم های این محافل بر روی وب سایت نهاد رهبری دانشگاه به نشانی nahadiust.ir قابل مشاهده می باشد.