جلسات آموزش قرآن دانلود عکس جلسات قرآنی نذر قرآنی
 
در روز 26 آبان ماه مراسم باشکوه کرسی تلاوت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.در این مراسم نورانی اساتید ، مدیران و کارمنان این دانشگاه و سایر واحد حضور داشتند. میهمانان ویژه این محفل قرآنی دکتر محمد رضا شاهرودی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با عنوان مفسر و دکتر سعید حاجیان به عنوان استاد قرائت بودند. در ابتدای این محفل دکتر حاجیان به تلاوت آیاتی از سوره های احزاب ضحی کوثر پرداخت که با تشویق حضار مواجه گردید...